QS

Proizvodi

Kao model industrije, Quinovare ima certifikat ISO 13458 i CE Mark 2017. godine i uvijek je bio pozicioniran kao mjerilo za injektor bez igle i konstantno predvodi definiciju novih standarda za uređaj za ubrizgavanje bez igle.Quinovare, pridržavajući se principa brige, strpljenja i iskrenosti, održavajući visok kvalitet svakog injektora.Nadamo se da tehnologija injektiranja bez igle koristi većem broju pacijenata i poboljšava kvalitetu života pacijenata smanjenjem boli ubrizgavanja.Quinovare neumorno nastoji da ostvari viziju „Bolji svijet s dijagnozom i terapijom bez igle“.

Kao model industrije, Quinovare ima certifikat ISO 13458 i CE Mark 2017. godine i uvijek je bio pozicioniran kao mjerilo za injektor bez igle i konstantno predvodi definiciju novih standarda za uređaj za ubrizgavanje bez igle.Quinovare, pridržavajući se principa brige, strpljenja i iskrenosti, održavajući visok kvalitet svakog injektora.Nadamo se da tehnologija injektiranja bez igle koristi većem broju pacijenata i poboljšava kvalitetu života pacijenata smanjenjem boli ubrizgavanja.Quinovare neumorno nastoji da ostvari viziju „Bolji svijet s dijagnozom i terapijom bez igle“.

QS

Feature Products

Bolji svijet s dijagnozom i terapijom bez igle

QS

O nama

Quinovare je visokotehnološko poduzeće koje se fokusira na istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju injektora bez igle i njegovog potrošnog materijala u različitim oblastima sa sterilnim proizvodnim radionicama od 100.000 stupnjeva i sterilnom laboratorijom od 10.000 stupnjeva.Takođe imamo samostalno dizajniranu automatizovanu proizvodnu liniju i koristimo vrhunske mašine.Svake godine proizvedemo 150.000 komada injektora i do 15 miliona komada potrošnog materijala.

 • vijesti
 • vijesti
 • vijesti

QS

Kliničkim ispitivanjima

 • Lispro koji primjenjuje QS-M injektor bez igle stvara raniju izloženost inzulinu

  - Objavljeno u Mišljenju stručnjaka. Lispro primijenjen putem QS-M injektora bez igle rezultira ranijom i većom izloženošću inzulinu od konvencionalne olovke, i većim ranim efektom snižavanja glukoze sa sličnom ukupnom snagom....

 • Poređenje mlaznog injektora i inzulinske olovke u kontroli koncentracije glukoze i inzulina u plazmi kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2

  - Objavljeno u Medicina Postprandijalne ekskurzije glukoze u plazmi u vremenskim tačkama od 0,5 do 3 sata bile su očigledno niže kod pacijenata koji su tretirani mlazom nego kod pacijenata koji su tretirani pen (P<0,05).Nivoi inzulina u plazmi nakon obroka bili su značajno viši kod pacijenata koji su liječeni mlazom u odnosu na pen-t...

 • Prospektivno, multicentrično, randomizirano, otvoreno, kliničko ispitivanje paralelnih grupa koje uspoređuje zadovoljstvo pacijenata i usklađenost s injektorom inzulina bez igle u odnosu na konvencionalnu inzulinsku olovku i...

  - Objavljeno u Lancet U NIF grupi nisu primećene nove induracije u poređenju sa IP. (P=0,0150) Slomljena igla je primećena u IP grupi, bez rizika u NIF grupi.Prilagođeno srednje smanjenje od početne vrijednosti HbA1c 0,55% u 16. sedmici u NFI grupi nije bilo inferiorno i statistički super...